Agentii patogeni: transmitere si riscuri

Agentii patogeni: transmitere si riscuri

Căile de transmitere ale agenţilor patogeni prin sânge
Expunerea profesională la diverşi agenţi patogeni transmişi prin sânge se poate realiza prin:

 • inoculari percutane (inţepare, tăiere);
 • contaminarea tegumentelor cu soluţii de continuitate;
 • contaminarea mucoaselor

în timpul:

 • efectuării unor manopere medicale invazive cu ace sau instrumente ascuţite;
 • manipulării unor produse biologice contaminate;
 • manipulării instrumentarului şi a materialelor sanitare contaminate cu produse biologice (material moale medical, lenjerie, echipamente etc.)

prin intermediul:

 • instrumentelor medico-chirurgicale;
 • materialelor sanitare;
 • suprafeţelor şi altor dotări utilizate în activitatea medicală;
 • manipulării reziduurilor contaminate rezultate din activitatea medicală.

Riscul de transmitere în funcţie de tipul de lichid biologic
Se consideră risc contactul tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse:

 • sânge;
 • lichide: amniotic, pericardic, peritoneal, pleural, sinovial, cefalorahidian;
 • spermă, secreţii vaginale;
 • ţesuturi;
 • orice alte fluide ale organismului contaminate cu sânge

Diminuarea riscurilor prin aplicarea precauţiunilor universale
Precauţiunile universale sunt măsuri fundamentale şi standard care se referă la:

 • folosirea barierelor adecvate de precauţie (mănuşi, şorţ, mască şi ochelari de protecţie) atunci când este anticipat contactul cu sângele sau lichidele biologice ale pacientului;
 • schimbarea mănuşilor după contactul cu fiecare pacient;
 • spălarea mâinilor şi a altor suprafeţe tegumentare imediat şi insistent dacă au fost contaminate cu sânge sau produse biologice, imediat după ce au fost aruncate mănuşile;
 • în resuscitări de urgenţă gură la gură se folosesc piese orofaringiene sau alte dispozitive de ventilaţie;
 • personalul medical cu leziuni exudative sau dermatite supurate trebuie reţinut de la orice contact direct cu pacientul şi obligat să poarte ecchipament de protecţie până când afecţiunea se rezolvă;
 • atenţie sporită în cazul manipulării unor instrumente ascuţite, tăietoare;
 • evacuarea deşeurilor infecţioase, a lenjeriei contaminate cu sânge în ambalaje etanşe, închise;
 • niciodată nu se vor recapişona acele, nu se va desprinde acul de seringă sau de sistemele de prelevare sub vid cu mâna;
 • nu se va goli niciodată seringa după o încercare nereuşită de recoltare (se aruncă şi se utilizează o altă seringă);
 • se decontaminează imediat suprafeţele care au venit în contact cu sânge sau produse biologice

Share this post